Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
paulala
9631 edfe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
paulala
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadobby dobby
paulala
paulala
2465 ffc6
paulala
Tęsknotą jest me całe ciało kiedy musisz wcześnie wstać
Nie umiem Tobie dać tych paru chwil byś został czasem sam

Bo Twoje oczy
Twoje usta
Twoje ręce
Twoją Twarz
Zostawić mam

Twoje ciepło
Twoje dobro
Twoje słońce
Mały świat
Opuścić mam...
— O.N.A. "Najtrudniej"
paulala
Warszawa. Wstałem. Z łóżka. Podłoga. Kapeć. Ona. Ja na niej. Ona na mnie. Nogami. Śpiącymi, splątanymi. Wczoraj.
Dziś - sam. Staję na nogach. Swoich.
— Miron Białoszewski
Reposted frommalice malice viajestemjeden jestemjeden
paulala
2214 d757
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
paulala
1565 502f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
paulala
7347 aab3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
paulala
4247 0080 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
paulala
4118 5d8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
paulala
7312 638c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
paulala
0847 f3e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
paulala
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartbreak heartbreak
paulala
paulala
paulala
6006 4a52
Reposted fromlittlefool littlefool vialoveistrue loveistrue
paulala
5117 a606
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
paulala
6037 f72d
I was safe. 
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahysterie hysterie
paulala
2697 6599
Reposted frommasters masters viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl